Jak zgłosić Dom Dziecka do udziału w Konkursie

Aby zgłosić Dom Dziecka do udziału w Konkursie, należy:

1. Zarejestrować się na stronie konkurs.dekowizja.pl

2. Następnie przesłać do Administratora na adres konkurs@dekowizja.pl swój login, imię i nazwisko, numer telefonu oraz dane Domu Dziecka.

3. Administrator nada uprawnienia do zgłoszenia Domu Dziecka.

Procedura pozwoli nam uchronić się przed nieuprawnionymi zgłoszeniami.

Pod pojęciem Dom Dziecka rozumie się placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą.

Na prośbę znacznej części Domów Dziecka które zarejestrowały się, ale jeszcze nie wypełniły formularza, przedłużamy o tydzień termin zgłoszenia, ostateczna data zgłoszenia to 12.03.2018, godz. 22.00.