Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna „Perspektywa” w Polkowicach

Dzień dobry!

Witamy w świecie perspektyw na lepsze życie 🙂

Nasza Placówka powstała w 2014 roku i pełni rolę Placówki wielofunkcyjnej, realizującej zadania o charakterze interwencyjnym i socjalizacyjnym. Jest to dom pełen tupotu stópek zupełnie małych i tych odrobinę większych, przyjaźni, zabawy i relacji pełnych miłości i wsparcia.

W związku z pełnieniem funkcji Placówki Interwencyjnej, przyjmujemy pod nasze skrzydła dzieci w wieku od kilku miesięcy do 18 roku życia, wymagających kompleksowego wsparcia, specjalistycznej pomocy, nauki prawidłowych zachowań i przeżywania trudnych emocji. Będąc w grupie tak zróżnicowanej wiekowo, dzieci uczą się zachowań, wcześniej często im nieznanych, co przysparza wiele śmiechu, radości, ale także smutków większych i mniejszych.
W Placówce Interwencyjnej zapewniana jest dziecku doraźna opieka na czas trwania sytuacji kryzysowej oraz opieka i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu Socjalizacyjnego nie ma charakteru przejściowego. Zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby oraz podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępcze. Niejednokrotnie opieka ta sprawowana jest do czasu usamodzielnienia się wychowanka.

Głównym założeniem pracy w Placówce jest stworzenie naszym dzieciom warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnej rodzinie. Młodzież z grupy socjalizacyjnej uczestniczy we wszystkich pracach domowych. Wychowankowie, w zależności od wieku i swoich możliwości, oczywiście pod nadzorem osób dorosłych, wykonują wszystkie podstawowe prace domowe. Uczestniczą w przygotowywaniu posiłków, zakupach, praniu, sprzątaniu. Dzieci mają wpływ na wygląd pokoi i wystrój wnętrz (niejednokrotnie, wspólnie z wychowawcami, nasi najstarsi wychowankowie pomagali w malowaniu ścian), układanie jadłospisów, organizację czasu wolnego, a starsi wdrażają się do opieki nad młodszymi dziećmi (pomoc w odrabianiu lekcji, czytanie bajek, zabawa). Wraz z wychowawcami, do których nasze dzieci mówią „ciocia”, przygotowują wszystkie uroczystości typu urodziny, święta, komunie itp. W ten sposób przygotowywani są do samodzielnego, dorosłego życia, a kameralność i specyfika naszej małej Placówki, w której atmosfera i zasady życia są wzorowane na atmosferze i relacjach istniejących w prawdziwych rodzinach, sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dzieci.

Wychowankowie objęci są wszechstronną pomocą w następujących obszarach: pedagogicznym, psychologicznym, opieka zdrowotna, finansowanie nauki, pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych, doradztwo zawodowe, udział w projektach unijnych, m. in.: „Gotowi do pracy start” cz I i cz. II, oraz „Laboratorium rozwoju aktywnego obywatela”, „Kurs prawa jazdy”, program „Zajęcia na basenie, jako formy terapii ruchowej”, udział w szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej prowadzonej w Placówce, pomoc w usamodzielnieniu.

Taki system pracy pozwala zachować stabilizację w Placówce oraz na bezpośredni, ciągły kontakt z wychowankiem, zrozumienie i zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, jak i życiowych, zgodnie z najwyższymi standardami opieki i wychowania oraz rozporządzeniami dotyczącymi usług opiekuńczo-wychowawczych. Nie bez znaczenia, oprócz wykształcenia, prawidłowej organizacji pracy, ogólnej wiedzy o dzieciach i młodzieży, fazach rozwoju i ich potrzebach, są kompetencje wychowawców i opiekunów – takie jak zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, a przede wszystkim opiekuńczość.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie mniej ważny jest wystrój pokoi. Szczególnie zależy nam na pięknym wyglądzie pokoiku dla najmłodszych dzieci, który wymaga częstego odświeżania. Obecnie w Placówce, oprócz starszych dzieci, zamieszkuje grupa maluszków w wieku przedszkolnym i młodsze. Zapewnienie im przyjaznego otoczenia pomogłoby nam rozbudzić w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i spokoju, przyjemności spędzania czasu w zaciszu Placówki, z dala od przykrości, jakich doświadczali w rodzimym środowisku.

Serdecznie zachęcamy i prosimy o oddanie głosów na Naszą Placówkę – dzieci i ciocie z Perspektywy 🙂

Ten artykuł bierze udział w konkursie.
9
Głosuj
Dziękujemy za oddanie głosu.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą głosować.
  • : 59-100 Polkowice, ul. Górna 3/4-5

Zostaw komentarz

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Za wulgaryzmy i linki w komentarzach traci się konto. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.
Komentarze nowych Użytkowników są przez jakiś czas akceptowane przez Moderatorów.

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*