Regionala Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej została utworzona na podstawie Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2015r. Pierwsi wychowankowie przyjechali do naszej placówki dokładnie 6 kwietnia 2016r.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, specjalistycznej opieki oraz innych niezbędnych działań terapeutycznych. Nasza praca polega na prowadzeniu zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, diagnostyczno-terapeutycznych. Chcielibyśmy stworzyć dla naszych wychowanków odpowiednie warunki do spokojnego rozwoju psychofizycznego, oraz nauczyć ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownicy placówki starają się nieustannie zaspakajać wszelkie potrzeby swoich wychowanków, zarówno potrzeby emocjonalne, społeczne i religijne, jak i materialne i bytowe. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra wychowawców, pedagog, psycholog i pracownik socjalny.

Ten artykuł bierze udział w konkursie.
74
Głosuj
Dziękujemy za oddanie głosu.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą głosować.

Zostaw komentarz

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Za wulgaryzmy i linki w komentarzach traci się konto. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.
Komentarze nowych Użytkowników są przez jakiś czas akceptowane przez Moderatorów.

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*